Page

About us

Tin Học Tại Nhà là một trong các mạng lưới hơn 130 cộng đồng Q & A – là nơi để mọi người tìm kiếm, hỏi và trả lời các câu hỏi về công nghệ, phần mềm, đồ họa, phần cứng, lập trình, tin học, giáo dục,… Tiền thân là Blog được thành lập vào năm 2012 bởi Ngô Tôn, công ty được xây dựng trên tiền đề rằng phục vụ cộng đồng phát triển rộng lớn sẽ dẫn đến một Internet tốt hơn, thông minh hơn.